Vid Felanmälan 

TV

Sappa 0774-44 47 44

 

Telefon och data                 

Riksnet 0770-33 99 33

 

Upp till 3 arbets dagar har dom på sig.

Notera vem ni pratar med tidpungter mm.

Om det fortfarande är fel efter tre dagar 

informera vefef.styrelse.

 

 

                  Vid Förändring

 Fastigheter,hyresgäster eller frågor om teknisk utrustning

 

Det är väldigt viktigt att du som (hyresvärd/hyresgäst) meddelar när det blir en förändring.

Tex Såld fastighet  eller hyresgäst flyttar.

 Kontakta Henrik eller Ann

 

 Henrik : 0739-774432

 Ann :      070-5697683

 nve.fiber@hotmail.com

 

        Portering av telefon

 

Via följande länk för anmälan om telefonnummer 

 

http://www.riksnet.se/static/sv/99/